З досвіду роботи


Тема роботи : «Методика проведення позакласних заходів щодо профілактики дитячого дорожньо-транспортного травматизму»   
     В наш час громадськість не надає належної уваги проблемі дитячого дорожньо-транспортного травматизму, законослухняної поведінки і поважного ставлення до правил дорожнього руху. Основна причина усіх нещасних випадків з дітьми на дорозі полягає в недотриманні правил дорожнього руху і низькою культурою поведінки, як водіїв транспортних засобів, так і дітьми.

     Що стосується порушень з боку дітей, то найчастіше це: перехід проїжджої частини поза встановленому місці, перехід на заборонний сигнал світлофора, вихід на дорогу з-за нерухомого транспортного засобу, гра на проїжджій частині, порушення Правил дорожнього руху під час керування велосипедами, мопедами та мотоциклами. Дані порушення свідчать про відсутність у дітей твердих практичних навичок поведінки на дорогах і, як наслідок, - невміння юних учасників дорожнього руху орієнтуватися в складній дорожній обстановці.

     Під профілактикою дитячого дорожньо-транспортного травматизму слід розуміти цілеспрямовану діяльність по своєчасному виявленню, попередженню і усуненню причин і умов, що сприяють дорожньо-транспортних пригод, в яких гинуть і отримують травми діти та підлітки. Ця діяльність включає в себе комплекс профілактичних заходів, що проводяться спільно з співробітниками національної поліції, місцевих органів управління освіти, вихователями та педагогами дошкільних закладів, закладами загальної середньої освіти, закладами позашкільної освіти, представниками засобів масової інформації та громадських об’єднань.


Тема роботи: "Удосконалення роботи органів учнівського самоврядування як засіб створення демократичного і відкритого процесу виховання" 

"Самоврядування - форма 
організації життєдіяльності 
колективу учнів, що забезпечує
розвиток їх самостійності 
в прийнятті та реалізації рішень 
для досягнення суспільно-важливих дій."
Педагогічний енциклопедичний словник, М., 2002 рік

Наш час потребує лідерів нової формації. Людей компетентних, відповідальних, здатних мислити  неординарно. Проблема виховання молодих лідерів – це проблема підготовки людини майбутнього, людини, яка відповідає вимогам нового ХХІ століття. Ось чому необхідні пошук і підтримка учнівської молоді, чиї особистісні переконання спрямовані на активну участь у громадському житті, молоді, яка, має організаторські здібності, усвідомлює себе потенційним лідером, має бажання використовувати свою енергію та здібності заради інших.
Цілком очевидно, що навички управління суспільством стануть надбанням людини тоді, коли участь в учнівському самоврядуванні сприятиме набуттю вихованцем  необхідних знань, умінь і досвіду соціальної дії.
Участь молодого покоління в учнівському самоврядуванні – важливий шлях і умова залучення учнівської молоді до радикальних перетворень, що відбуваються у нашому суспільстві. Найвідчутніші результати у формуванні соціально компетентної молоді дає  учнівське  самоврядування.
Самоврядування в ліцеї – це правильно організоване колективне життя та діяльність, в яких повинні знаходити своє відтворення запити суспільства і задовольнятися вікові та індивідуальні потреби учнів. Немає коментарів:

Дописати коментар